0
Мачићи-библиотекари
Мачићи-библиотекари

Другари, ми смо Раја, Гаја, Влаја и Саја, мачићи-библиотекари. Мама нас је оставила испред Уни...

Прочитајте више »

0
Импакт фактори часописа за 2015. годину
Импакт фактори часописа за 2015. годину

      Током месеца јуна Thomson Reuters је објавио податке о импакт фактору ( IF ) часо...

Прочитајте више »

0
Измене у начину рангирања научних часописа
Измене у начину рангирања научних часописа

Нов Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких р...

Прочитајте више »

0
Нови претраживач: Вивалди
Нови претраживач: Вивалди

Вивалди је нови претраживач који корисницима нуди доста иновативних могућности. Долази уз макс...

Прочитајте више »

0
Српски језик на Интернету
Српски језик на Интернету

  Када говоримо о српском језику на Интернету онда говоримо о двема смртима нашег језика у ви...

Прочитајте више »

0
5 милиона скенираних илустрација, фотографија и слика коришћених у књигама: интернет архива
5 милиона скенираних илустрација, фотографија и слика коришћених у књигама: интернет архива

Организација Интернет Архива (archive.org) има фонд са библиотеком која се састоји од  око 600...

Прочитајте више »
 
 
Top