0
Импакт фактори часописа за 2015. годину
Импакт фактори часописа за 2015. годину

      Током месеца јуна Thomson Reuters је објавио податке о импакт фактору ( IF ) часописа за 2015. годину у bazi Journal Cita...

Прочитајте више »

0
Измене у начину рангирања научних часописа
Измене у начину рангирања научних часописа

Нов Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, б...

Прочитајте више »
 
 
Top