0

     


Током месеца јуна Thomson Reuters је објавио податке о импакт фактору (IF) часописа за 2015. годину у bazi Journal Citation Reports (JCR), као и њихове прве корекције. Сви подаци су преузети и објављени на сајту Kobson-a. Taкође, доступне су листе часописа за које ове године није израчунат IF (часописи под суспензијом), листа часописа која је променила назив, као и листа часописа којој је промењен ISSN. 
       Од 23 часописа из Србије који су реферисани у WoS-у, часопис MATCH je забележио највећи пораст импакт фактора за 2015. годину.

Постави коментар Blogger

 
Top