0


Све новости у вези са дигитализацијом културне баштине можете пратити на сајту Националног центра за дигитализацију на адреси NCD.ORG.RS.

Главни циљ Националног центра за дигитализацију (НЦД), од покретања 2002. године, је форимирање конзорцијума водећих домаћих културних и истраживачких институција укључених у дигитализацију наслеђа. Тренутно, конзорцијум укључује Математички институт САНУ, Математички факултет, Београд, Народну библиотеку Србије, Народни музеј из Београда, Археолошки институт, Архив Србије, Републички завод за заштиту споменика културе-Београд и Југословенску кинотеку. Сарадња је усмерена на:

Коородинација рада и проток идеја међу установама које се баве дигитализацијом.

Усаглашавање стратегије и приоритета пројеката дигитализације.

Праћење светских стандарда и пројектовање одговарајућих стандарда на нивоу наше државе за дигитализацију, стручну обраду, чување и презентацију националног културно-научног наслеђа.

Започињање процеса дигитализације националне баштине, истрајавање у његовом спровођењу и благовремена припрема планова миграције већ дигитализованих података у случају појаве нових технологија.

За постизањене ових циљева спроводе се следеће активности:

Организовање годишњих националних конференција "Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине",

Издавање часописа "Преглед NCDа", у електронској и папирној форми,

Развој предлога националних стандарда у области дигитализације наслеђа,

Развој модела дистрибуираних информационих система и специфичног програмског окружења за реализацију стандарда у дигитализацији,

Међународна сарадња са сличним институцијама, посебно са "Иницијативом за дигитализацију у југоисточној Европи" (SEEDI).

Постави коментар Blogger

 
Top