0ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ У ОКВИРУ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Acta Agriculturae Serbica
Проф. др Драгутин Ђукић
www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/acta Агрономски факултет, Чачак
2 x годишње 0354-9542 1996. година
М-51
Економски хоризонти
Проф. др Славица П. Петровић
www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs Економски факултет, Крагујевац
3 х годишње 1450-863X (sr)
eISSN:
2217-9232 (en) 1999. година
М-51
Tribology in Industry
Проф. др Слободан Митровић
www.tribology.fink.rs Факултет инжењерских наука, Крагујевац
4 х годишње 0354-8996
(print version)
2217-7965
(online version) 1979. година
М-24
Mobility & Vehicle Mechanics
Проф. др Јованка Лукић
Проф. др Чедомир Дубока
www.mvm.fink.rs/index.html Факултет инжењерских наука, Крагујевац
4 х годишње 1450-5304 1975. година
М-52
International Journal for Quality Research
Проф. др Здравко Кривокапић
Проф. др Славко Арсовски
www.ijqr.net Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Центар за квалитет
4 x годишње 1800-6450 2007. година
М-52
IMK-14
Research & Development in Heavy Machinery
Проф. др Миломир Гашић
www.imk14-rad.com Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
4 x годишње 0354-6829 1995. година
М-52
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Проф. др Владимир Јаковљевић
www.medf.kg.ac.rs/sjecr/index.php Факултет медицинских наука, Крагујевац
4 х годишње 1820-8665 2000. година
М-51
Узданица
Проф. др Тиодор Росић
www.pefja.kg.ac.rs Факултет педагошких наука, Јагодина
2 х годишње 1451-673X 2003. година
М-52
Крагујевац Journal of Science
Доц. др Снежана Пешић
www.pmf.kg.ac.rs/KJS/ ПМФ, Крагујевац
1 х годишње 1450-9636 2001. година
хемија М-51
физика М-51
биологија М-52
Крагујевац Journal of Mathematics
Проф. др Марија Станић
imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en/ ПМФ, Крагујевац
2 х годишње 1450-9628 2000. година
М-51
MATCH
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
Проф. др Иван Гутман
www.pmf.kg.ac.rs/match ПМФ, Крагујевац
2 броја по 3 свеске 0340-6253 основана
1975. године
публикована
2003. године
М-21а
Serbian Journal of Electrical Engineering
Проф. др Милић Ђекић
www.journal.ftn.kg.ac.rs Факултет техничких наука, Чачак
3 х годишње 1451-4869
(print version)
2217-7183
(online version) 2003. година
2013. година
М-51
Mathematica Moravica
Проф. др Малиша Жижовић
www.moravica.ftn.kg.ac.rs Факултет техничких наука, Чачак
2 х годишње 1450-5932 1997. година
M-52
Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу
Проф. др Крстивоје Шпијуновић
www.ucfu.kg.ac.rs Учитељски факултет, Ужице
1 х годишње 1450-6718 1998. година
М-52
НАСЛЕЂЕ
Часопис за књижевност, уметност и културу
Проф. др Драган Бошковић
www.filum.kg.ac.rs ФИЛУМ, Крагујевац
2 х годишње 1820-1768 2007. година
М-51
Српски језик
Студије српске и словенске
Проф. др Радоје Симић
www.filum.kg.ac.rs Суиздавач ФИЛУМ, Крагујевац
2 х годишње 0354-9259 1997. година
М-24
Менаџмент у хотелијерству и туризму (ХиТ Менаџмент)
Проф. др Драго Цвијановић
www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања
2 х годишње 2334-8267 2013. година
М-53
ЛИПАР
Часопис за књижевност, језик, уметност и културу
др Часлав Николић
liparcasopis.blogspot.rs Универзитет у Крагујевцу
3 х годишње 1450-8338 1999. година
преуређен
2012. године
М-52

Гласник права/Herald of Law
Проф. др Нина Планојевић
www.jura.kg.ac.rs/gp Правни факултет, Крагујевац
2 х годишње 1821-4630
(оnline version)
0351-2207
(print version) 2010. година
Није категорисан

ЛИЦЕУМ часопис за студије књижевности и културе
Главни и одговорни уредник: Проф. др Маја Анђелковић 
ISSN 1451-1444

Сви бројеви часописа ЛИЦЕУМ доступни су на адреси: www.liceum.kg.ac.rs
Није категорисанПостави коментар Blogger

 
Top