Сајт Удружења студената са хендикепом Крагујевац

Удружење студената са хендикепом Крагујевац је добровољно, невладино и непрофитно удружење, које се бори за остваривање и поштовање људских права и изједначавање могућности младих и студента са хендикепом. Удружење је основано 2004. године на неодређено време.ВИЗИЈА : Једнака права и могућности за све.Циљеви Удружења су:


 • окупљање и информисање студената и младих људи са хендикепом о њиховим правима и могућностима;
 • ангажовање на остваривању основних грађанских и људских права студената са хендикепом и особа са хендикепом уопштено;
 • подстицање и спровођење активности које истичу способности студената са хендикепом и доприносе развијању њихових потенцијала и јачању њихове личности;
 • утицај на стварање правилних ставова у друштву у односу на потребе, права и потенцијале студената са хендикепом;
 • ангажовање на скретању пажње јавности на положај студената са хендикепом и младих људи са хендикепом;
 • ангажовање у обезбеђивању основних услова на факултетима за све студенте са хендикепом;
 • ангажовање на стварању услова за организовање сервиса персоналних асистената за студенте са хендикепом;
 • сарадња са другим међународним и националним организацијама студената и студената са хендикепом;
 • припрема и развој способности и интересовања особа са хендикепом у основним и средњим школама у циљу стицања високог образовања;
 • инклузивни и специјални облици високог школовања као што је школовање преко интернета;
 • подстицање потпуне интеграције лица са хендикепом у све сегменте друштвеног и економског живота, а нарочито у области образовања и запошљавања.


Циљеве и задатке Удружење остварује :


 • сарадњом и координацијом рада са другим организацијама у земљи и иностранству са сродним циљевима;
 • организовањем саветовања, симпозијума, семинара и предавања о самосталном животу лица са хендикепом и одговарајуће обуке и тренинга;
 • организовањем и учешћем у разменама и студијским посетама другим удружењима студената са хендикепом;
 • ангажовањем око стварања приступачне животне средине, укључујући уклањање архитектонских баријера;
 • ангажовањем око прилагођавања средстава јавног саобраћаја потребама лица са хендикепом;
 • издавањем одговарајућих публикација и сарадњом са средствима јавног информисања у складу са законом;
 • сарадњом са друштвеним, стручним и другим организацијама, заједницама, као и осталим правним лицима.

Новија Старијa77