"Scan The World" - највећа светска колекција 3D модела
Scan The World је највећа светска колекција 3D модела у чијој бази се налази преко 17 хиљада 3D модела које је могуће слободно одшампати у сопственој радиности, или их је могуће представити у реалном облику успомоћ 3D технологије. 

У збирку су укључени неки од највећих светских музеја (попут Метрополитена, Лувра...) који су креирали сопствене профиле на којима се налазе модели скулптура, споменика, барељефа, стела, грнчарије и других дела камене пластике скениране 3D скенерима и моделоване за њихов што реалнији приказ у стварности тамо где се укаже потреба за представљањем њиховог оригиналног физичког облика. 

Постоје огранци Scan The World колекције за Кину и Индију. Колекција је попуњена са преко 800 музејских поставки и делима преко 1800 уметника. 


Изворник: Scan The World


Новија Старијa77