0

  • Aдреса: Улица слободе бб, Крагујевац, Србија
  • Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219
  • Факс: +381 34 370 299
  • Електронска пошта: ubkg@kg.ac.rs
  • Вебсајт: www.ub.kg.ac.rs


Подаци за COBISS/OPAC:
Име институције
Универзитетска библиотека у Крагујевцу
Врста библиотеке
високошколска-универзитетска
Статус библиотеке
самостална
Директор Библиотеке
Мира Матић, тел. 034 300 299, 302 217, mmatic@kg.ac.rs
Шеф Службе за финансијске послове
Снежана Станојевић, тел. 034 370 225, snezanas@kg.ac.rs
Руководилац Одељења за информациону и рефералну делатност
Радмила Царевић, тел. 034 302 219, macar@kg.ac.rs
Руководилац Одељења периодике
Александар Дучић, тел. о34 302 208, 302 209, aleksandard@kg.ac.rs
Руководилац Одељења набавке и обраде
Марија Гордић, тел. 034 372 603, mgordic@kg.ac.rs
Контакт особа за међубиблиотечку позајмицу
Љиљана Станимировић, тел. 034 302 219, ljiljanas@kg.ac.rs
Контакт особа за односе са јавношћу
мр Катарина Карамијалковић, тел. 034 302 207, kkatarina@kg.ac.rs
Контакт особа за COBISS
Весна Абадић, тел. 034 370 207, vesnaa@kg.ac.rs
Пословни секретар
Мирослав Васиљевић, тел. 034 372 601


Постави коментар Blogger

 
Top